Om bloggen

Hensikten med bloggen Beveg deg mer! er å opprette en plattform for opplysende og fordomsfri formidling av temaer knyttet til fysisk aktivitet og muskelskjelettplager. Konskvensene av inaktivitet er store og økende i hele den vestlige verden , noe denne bloggen ønsker å sette fokus på. Store teknologiske fremskritt som tidligere bidro til å gjøre hverdagen lettere for mennesker, kan i dag bidra til ytterligere passivisering og stillesitting. Parallelt med dette, har arbeidslivet for mange endret seg i samme retning.

Du som leser denne bloggen er kanskje selv forsker, helseprofesjonsutøver, eller rett og slett en med interesse for fysisk aktivitet.

Bloggens redaktør Yngve Røe, er fysioterapeut og førsteamanuensis. Yngve har mange års klinisk erfaring med å behandle pasienter og forsker-/undervisningserfaring fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har tidligere en doktorgrad knyttet til funksjonskartlegging av pasienter med skuldersmerte og er for tiden innvolvert i flere forskningsprosjekter relatert til skulder.

Yngve er aktiv på facebook eller twitter, men kan også kontaktes på e-post yngve.roe@hioa.no